Pokerstrategier

När man spelar poker är det väldigt lätt, att som oerfaren, avslöja för sina motspelare vilka händer man har. Det bästa sättet här, är att vara tyst under spelets gång samt att hålla en neutral min. 

Läsa sin motspelare

Många erfarna spelare idag har lärt sig att läsa sina motspelare, att se vad de säger samt hur de beter samt vilket kroppsspråk de visar. På en oerfaren spelare kan det vara lätt att se om denne har en riktigt bra hand eller en riktigt dålig. Det är därför viktigt att lära sig att bete sig lika under hela spelets gång, oavsett hand.

Poker

Tänk på hela ditt kroppsspråk inkluderat händer, fötter ben och även andning. Blir du stressad är det lätt att andningen blir snabbare eller stötigare. Försök att hålla samma andning oavsett om du är nervös eller upprymd. Ett bra tips här är att sätta sig ner och kolla på några videoklipp från olika pokerturneringar, bland annat på Youtube, för att se hur de mer professionella pokerspelarna beter sig.

Agera normalt

Vad som är viktigt här är att bete sig lite som man är som person. Om man normalt sett är väldigt tystlåten kan de te sig ganska avslöjande om man plötsligt börjar prata en massa som inte känns naturligt. Samma gäller för en person som är öppen och pratig som plötsligt blir helt tyst och inte säger ett ord. Lagom och neutralt förhållningssätt är absolut bäst.